Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis dětí do mateřské školy pro šk. rok 2012/2013

 

               Zápis dětí do mateřské školy
 
Ředitelství  ZŠ a MŠ Olešnice oznamuje rodičům, že v úterý 3. dubna 2012 od 14.00 do 16.00 hod. se bude konat v budově školy na ul. Veselská zápis dětí pro školní rok 2012/2013.
Rodiče přinesou s sebou rodný list dítěte.
 
MŠ nabízí:
-          rozvíjení výtvarných a pracovních dovedností ve výtvarné dílně
-          zdokonalování pohybových dovedností v kroužku pohybových her
-          taneční kroužek ve spolupráci se ZUŠ Letovice
-          nápravu drobných vad výslovnosti pod vedením logopedické asistentky
-          seznamování s angličtinou
      -     Campanelka - průprava ke sborovému zpěvu
 
Platby v MŠ:
Úplata za vzdělávání: 350,- Kč měsíčně.
                                    
Cena stravného:
děti 3-6 let:                                                       svačina                          6,50 Kč
                                                                        oběd                             15,50 Kč
                                                                        odpolední svačina           5,50 Kč
                                                                        celodenní stravné           27,50 Kč
 
děti, které ve šk. roce dosáhnou 7 let:
(tj. nar. 1. 9. 2005 – 31. 8. 2006)                        svačina                           7,50 Kč
                                                                        oběd                             18,00 Kč
                                                                        odpolední svačina           5,50 Kč
                                                                        celodenní stravné           31,00 Kč
 
 
Děti budou do mateřské školy přijímány podle následujících kritérií:
 

 
 
Kritérium pro přijetí dítěte do mateřské školy
 
Počet bodů
1
Trvalý pobyt dítěte je v Olešnici.
10
2
Dítě dovrší do 31. srpna stávajícího roku 5 let věku nebo 6 let věku (OŠD) a podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. § 34 odst.4 bude přijato přednostně.
 
10
3
Trvalý pobyt dítěte je v obci DSO Olešnicko a obec má uzavřenu smlouvu s městem Olešnice o úhradě provozních neinvestičních nákladů.
 
9
4
Pravidelná celodenní docházka dítěte do MŠ.
8
5
Dítě dovrší do 31. srpna stávajícího roku 4 let věku.
7
6
Dítě dovrší do 31. srpna stávajícího roku 3 roky věku.
6
7
Dítě má v MŠ staršího sourozence ve školním roce 2011/2012.
5

 
   Termín odevzdání přihlášek do MŠ je 27. 4. 2012. O přijetí budou rodiče informováni písemně rozhodnutím ředitele Základní školy a mateřské školy Olešnice do konce května 2012. Bližší informace budou poskytnuty přímo u zápisu nebo na tel. 516 463 168.
                                                                       
                                                                                 Vladimír Hél
                                                                        ředitel ZŠ a MŠ Olešnice