Jdi na obsah Jdi na menu
 


Příprava předškoláků v ZŠ

 

Základní škola a mateřská škola Olešnice, okres Blansko,
Hliníky 108, 679 74 Olešnice
 
 Vážení rodiče,
 
   vedení ZŠ a MŠ Olešnice po pozitivních ohlasech z posledních tří let i letos připravilo pro děti v předškolním věku určitou formu intenzivní přípravy na nadcházející povinnou školní docházku.
   Tato forma by měla být prospěšná pro všechny děti, u některých dětí pomůže zmírnit nebo předejít případným potížím s přechodem do základní školy, u jiných umožní dřívější poznání prostředí a některých úkolů, které obvykle poznávají až v září.
   Každopádně bude platit, že všechny děti budou po stránce návyků i chování lépe připraveny na změnu, která je 1. září čeká. Předpokládáme, že se této přípravy budou zúčastňovat i děti, jejichž rodiče by snad uvažovali o žádosti o povolení odkladu začátku povinné školní docházky, protože i těmto dětem prospěje.
 
   První fáze přípravy probíhá průběžně v mateřské škole, kde díky složení třídy pouze z předškoláků s nimi paní učitelka pracuje dle potřeby v rámci běžného chodu mateřské školy. Příprava je zde zaměřena na rozvoj grafomotoriky, hrubé a jemné motoriky, zrakového a sluchového rozlišení, logického myšlení, předmatematických představ a soustředěnosti dětí na práci.
 
   K této formě „školkové“ přípravy přibude v jarních měsících 2. fáze přípravy, která již bude probíhat v budově základní školy v místnosti 1. třídy. Na přípravu v MŠ bude navazovat, bude ji doplňovat a bude po dobu 2 měsíců probíhat souběžně s ní. Přípravu v ZŠ povede budoucí třídní učitelka prvňáčků a bude se skládat z 8 lekcí. Děti budou rozděleny do 2 skupin, jedna skupina se bude scházet v úterý (vyjímečně v pondělí), druhá ve čtvrtek.
   Výsledkem by mělo být přivyknutí si na prostředí základní školy, na osobu budoucí paní učitelky i nové třídy a na systém práce v lavicích. 
 
   V konečném důsledku by mělo dojít k tomu, že do 1. třídy budou nastupovat děti, které již byly částečně obeznámeny s prostředím a systémem práce v ZŠ a u nichž jsme minimalizovali možnost výskytu potíží spojených s přechodem dětí z předškolního vzdělávání do základní školy.
 
Termíny jednotlivých lekcí v budově ZŠ :
 
1. skupina                                             2. skupina
1. úterý       3.4.                                    1. čtvrtek   5.4.
2. úterý     10.4.                                    2. čtvrtek 12.4.
3. úterý     17.4.                                    3. čtvrtek 19.4.
4. úterý     24.4.                                    4. čtvrtek 26.4.
5. pondělí 30.4.                                    5. čtvrtek   3.5.
6. pondělí   7.5.                                    6. čtvrtek 10.5.
7. úterý     15.5.                                    7. čtvrtek 17.5.
8. úterý     22.5.                                    8. čtvrtek 24.5.
 
 
Organizační pokyny :
 
-         jednotlivé lekce budou začínat v 1515 hod. a končit v 1615 hod.
 
-         dítě do ZŠ přivádí rodič a je přítomen v průběhu celé lekce
 
-         je nanejvýš potřebné, aby s dítětem na lekce docházel ten rodič, který s ním bude doma pracovat během školního roku – kromě přípravy dítěte tak připravíme i rodiče na domácí způsob práce v průběhu 1. ročníku
 
-         není vhodná přítomnost mladších sourozenců během lekcí v ZŠ – budoucí prvňáčci budou potřebovat klid na práci
 
-         vzhledem k tomu, že paní učitelka bude na jednotlivé lekce připravovat pro děti materiály, které s sebou nesou určité finanční náklady, stanovilo vedení ZŠ a MŠ Olešnice symbolický poplatek, který rodiče za předškolní přípravu v ZŠ uhradí – jedná se o 25,- Kč za 1 lekci, tedy 200,- Kč za celý cyklus 8 lekcí. Z těchto peněz bude hrazen především spotřební materiál, papíry, kopírování atd.
 
-         rodiče vždy dětem donesou přezůvky, k přezutí a případnému odložení oblečení bude sloužit šatna 1.třídy
 
-         děti by měly mít vždy obyčejnou tužku č. 2 a pastelky (oboje pokud možno ořezané)