Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

Základní škola a mateřská škola Olešnice, okres Blansko, Hliníky 108, 679 74 Olešnice

   
Vnitřní směrnice
  
 
Kritéria pro přijímaní nově zapsaných dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole (od zápisu pro školní rok 2011/2012)
 
 
  
Vydal:
Základní škola a mateřská škola Olešnice, okres Blansko, Hliníky 108, 679 74 Olešnice, IČO 62073281
 
 
Schválil:
ředitel školy – Vladimír Hél
 
 
Účinnost:
od 1.4.2011
 
 
Závaznost:
směrnice je závazná pro všechny zaměstnance Základní školy a mateřské školy Olešnice, okres Blansko, Hliníky 108, 679 74 Olešnice
 
   Ředitel Základní školy a mateřské školy Olešnice, okres Blansko, Hliníky 108, 679 74 Olešnice stanovil následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě stanovení § 34 odst. 3 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváni (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
 
I.
   Předškolní vzdělávání se poskytuje zpravidla dětem ve věku od 3 let do začátku povinné školní docházky.
 
II.
   Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitel z kritérií uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.
  

 
 
Kritérium pro přijetí dítěte do mateřské školy
 
Počet bodů
1
Trvalý pobyt dítěte je v Olešnici.
10
2
Dítě dovrší do 31. srpna stávajícího roku 5 let věku nebo 6 let věku (OZPŠD) a podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. § 34 odst.4 bude přijato přednostně.
10
3
Trvalý pobyt dítěte je v obci DSO Olešnicko a obec má uzavřenou smlouvu s městem Olešnice o úhradě provozních neinvestičních nákladů.
9
4
Pravidelná celodenní docházka dítěte do MŠ.
8
5
Dítě dovrší do 31.srpna stávajícího roku 4 let věku.
7
6
Dítě dovrší do 31.srpna stávajícího roku 3 roky věku.
6
7
Dítě má v MŠ staršího sourozence ve školním roce 2011/2012.
5

 Pozn.:
   V případě shodného počtu bodů rozhoduje po naplnění kapacity datum narození dítěte (přednost dostanou starší děti).
 
 
   Tato kriteria byla předložena k projednání do Rady města Olešnice 1.4.2011 a nabývají účinnosti dnem zápisu pro šk. rok 2011/2012.
 
 
V Olešnici dne 31.3.2011 
 
                                                       ředitel ZŠ a MŠ Olešnice