Jdi na obsah Jdi na menu
 


               

KDO JSME

 

Provoz naší mateřské školy byl zahájen dne 1. 1. 1982.

 MŠ je trojtřídní, její součástí je pouze výdejna stravy, jelikož třetím rokem zajišťuje stravování v ZŠ i MŠ společnost Scolarest. Objekt je umístěn v okrajové části města Olešnice nedaleko lesoparku Skalky. Z velké části je MŠ obklopena přírodou – zahrada, zeleň, les, potok, rybník. Školní zahrada dává dětem dostatek prostoru pro volný pohyb, je vybavena dřevěnými herními prvky, průlezkami, skluzavkami a třemi pískovišti. Všechny herní prvky mají bezpečné dopadové plochy.

   V průběhu letošních hlavních prázdnin byl v MŠ realizován projekt zaměřený na modernizaci a navýšení kapacity. Díky 12 milionové dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu proběhly stavební práce zaměřené především na rozšíření kapacity ze 75 dětí na 96, na rekonstrukci toalet, umýváren a zázemí pro stravování. Byla položena nová střešní krytina a celá mateřská škola byla vybavena novým nábytkem, klavíry, informačními technologiemi a hračkami pro děti.

   V MŠ jsou třídy „Berušek“, „Včeliček“ a „Motýlků“, do kterých chodí děti 2 – 6 leté nejen z Olešnice, ale také děti z okolních obcí. Je zaveden adaptační režim, který umožňuje rodičům pobývat s dítětem v MŠ a usnadnit mu začlenění do nového prostředí.