Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze setkání zástupců rodičů s ředitelem ZŠ ze dne 7. 6. 2011

9. 6. 2011

 

Zápis ze setkání zástupců rodičů s ředitelem ZŠ ze dne 7. 6. 2011
 
·        Prezence : přítomno 9 zástupců rodičů, ředitel ZŠ
·        Informace, které navazovaly na problematiku diskutovanou na posledním setkání zástupců rodičů: 
-         plavání dětí ve 3. - 4. ročníku
Byly vysvětleny důvody preference bazénu v Poličce oproti plaveckému bazénu v Boskovicích, a stejně tak organizační důvody, které vedou k volbě termínu aktivity.
-         k nahlédnutí byla vyhodnocení dotazníků KALIBRO
-         pan ředitel navrhl jako možnou schránku důvěry poštovní schránku, která se nachází ve školním areálu a mohla by poskytnout dostatečnou anonymitu pro případného korespondenta
-         pravděpodobně koncem září proběhne na škole dotazníkový průzkum, který by měl aktualizovat požadavky dětí a rodičů na stravování
·        Informace o výstupech pedagogicko-psychologické poradny, která byla přizvána vedením školy ke spolupráci na analyzování situace ve 4.třídě.
·        Informace o volitelných předmětech budoucích 6.tříd – konverzace v anglickém jazyce, a po delší odmlce 12 žáků zvolilo jazyk německý.
·        Zazněl námět na případný kroužek – některý z bojových sportů typu aikido. Pan ředitel přislíbil, že zmapuje možnosti a objasnil limity především finanční pro podobné aktivity školy.
·        Diskuse o tradičním výletu 8.-9. tříd do Chorvatska. Padla řada názorů pro, ale i proti zájezdu.
 
 
 
 
 
Zapsala: Ing. Anna Vraspírová                                                8.6.2011