Jdi na obsah Jdi na menu
 


PŘÍPRAVNÉ SKUPINY PRO PŘEDŠKOLÁKY 2012

20. 6. 2012

 

PŘÍPRAVNÉ SKUPINY PRO PŘEDŠKOLÁKY 2012 
 
- probíhaly od 4. dubna do 31. května v ZŠ
- proběhlo 8 lekcí v trvání 60-ti minut
- přihlásilo se 26 rodičů s dětmi
- děti byly rozděleny do dvou skupin
- lekce připravovaly paní učitelky Noemi Girglová a Pavla Báčová
 
CO BYLO CÍLEM PŘÍPRAVNÝCH SKUPIN PRO PŘEDŠKOLÁKY?
Cílem programu bylo propojení a plynulá návaznost předškolního a základního vzdělávání, dále zajištění nestresujícího přechodu mezi mateřskou a základní školou pro děti i jejich rodiče a také  prohloubení vzájemných vztahů rodiny  a školy. Cílem bylo také rozvíjet u dětí schopnosti a dovednosti potřebné pro zvládnutí trivia v 1. třídě.
CO JSME U DĚTÍ ROZVÍJELI?
Prováděné činnosti rozvíjely u dětí zejména myšlení, pozornost, paměť, početní představy,  zrakové a sluchové vnímání, prostorovou a pravolevou orientaci, jemnou motoriku, smysl pro dokončení své práce, pečlivost, samostatnost a v neposlední řadě zdravé sebevědomí.
JAKÝ SMYSL MĚLA ÚČAST RODIČŮ NA LEKCÍCH?
Účast rodičů byla důležitá z hlediska lepší adaptace dětí na nové prostředí. Při činnostech  je bezprostředně pozorovali, chválili, kontrolovali, povzbuzovali a případně jim pomáhali. Mohli sami vidět, na jaké úrovni jejich dítě zvládá prováděné aktivity, co zvládá dobře, v čem má naopak problémy. Rodiče mohli vidět paní učitelky      při práci a pozorovali reakce svých dětí. Prováděné činnosti si mohli doma stejným nebo podobným způsobem procvičovat.
PŘECHOD OD HRY K PRÁCI …
Předškoláci dostávali pravidelně domácí úkoly. Hru najednou vystřídala práce a povinnost. Rodiče si mohli se svými dětmi doma vyzkoušet domácí přípravu, která je od září čeká už naostro.