Jdi na obsah Jdi na menu
 


Letní jazykový kurz při ZŠ a MŠ Olešnice

1. 10. 2011

Letní jazykový kurz při ZŠ a MŠ Olešnice

 
Naše základní škola zorganizovala i toto léto ve spolupráci s občanským sdružením Bambas ve dnech 11.7.- 22.7. 2011 příměstský interaktivní jazykový tábor. Tento projekt byl již druhý rok hrazen z prostředků EU v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurence -schopnost zaměřeného na zvyšování kvality výuky cizích jazyků a práce na PC. Cílem tohoto projektu je zdokonalování znalostí a dovedností v oblasti cizího jazyka díky komunikaci s rodilými mluvčími.
 Jazykového tábora se zúčastnilo 40 žáků naší školy od 4. do 7. třídy, kteří si i o prázdninách chtěli rozšiřovat své vzdělání.
Příměstský tábor organizovaly p. uč. Leona Horáčková a Magda Synková ml. ve spolupráci s týmem šesti instruktorek, což opět byly bývalé žákyně naší ZŠ. Občanské sdružení Bambas na základě mnoholeté spolupráce zabezpečilo účast dobrovolníků – studentů z různých koutů světa. Letos se naše děti mohly seznámit se studenty z Francie, Španělska, Srbska a Taiwanu. Společně s našimi instruktorkami se dobrovolníci skvěle postarali o program celého tábora. Komunikačním jazykem byla angličtina.
Denní plán byl dělen na výukovou část, kdy děti pracovaly s moderními učebnicemi, pracovními listy, moderní technikou (např. PC, interaktivní tabule) a na část, kdy zábavnou formou zejména prostřednictvím her získané znalosti procvičovaly.
Činnosti probíhaly v prostorách školy, především v jazykové laboratoři s interaktivní tabulí, v počítačové učebně, v tělocvičně i na školním hřišti.
Jako loni byla do programu tábora zařazena návštěva olešnického muzea strašidel, modrotisku a historického muzea na půdě radnice. Poučný byl také jednodenní výlet na zámek a na hrad v Boskovicích.
Tradicí se stalo závěrečné sportovní klání ve Svitávce, kde naši žáci stejně jako loni poměřili síly s tamějšími žáky obdobného jazykového tábora nejenom ve znalostech angličtiny, ale také v pohybových dovednostech. Na úplný závěr si dobrovolníci připravili krátké prezentace, ve kterých seznámili ostatní s nejzajímavějšími informacemi o svých zemích.
Dva týdny utekly jako voda. Žáci, vedoucí i instruktorky byli unavení, ale spokojení, protože nejen že se pocvičili v angličtině, ale odcházeli s novými zážitky, dojmy,navázali nová přátelství a zažili spoustu legrace.
Za vedoucí a instruktorky L. Horáčková