Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Vítejte na stránkách Základní školy a mateřské školy Olešnice

 

   

   

    Ve školním roce 2015/2016 navštěvuje základní školu 285 žáků, z toho na 1. stupni 130 žáků a na 2. stupni 155 žáků. Vzhledem k poloze Olešnice na hranici tří krajů (Jihomoravský, Pardubický, Vysočina) je téměř polovina žáků dojíždějících (47,5%), a to z obcí tří okresů – Blansko, Svitavy, Žďár nad Sázavou.

   Do oprav, rekonstrukcí a vybavení školy se v minulých letech hodně investovalo - 25 miliónů Kč na zateplení obou budov, výměnu oken, vybudování nové kotelny, výměna radiátorů, rekonstrukci všech WC a výměna veškerého nábytku ve třídách. V nedávné době byla vyměněna střešní krytina na hlavní budově a byla zrekonstruována školní kuchyně včetně výdejny a jídelny. Škola má 4 počítačové učebny, jazykovou laboratoř,  školní hřiště s umělým povrchem na míčové hry a využívá moderní tělocvičnu, kterou sdílí společně s jejím majitelem - místním odborným učilištěm. 

   Po dvou větších projektech Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost zaměřených především na zlepšení podmínek pro vzdělávání, jež byly plně hrazeny z financí EU (5,2 milionu Kč) a které byly ukončeny před 2 roky, rozjely se další 2 projekty hrazené z peněz EU. Oba přinesou škole asi 2,5 milionu Kč a jsou zaměřeny především na vybavení informačními technologiemi, na tvorbu vlastních digitálních učebních materiálů, na technické předměty, na činnost zájmových útvarů a na výchovu k volbě povolání.

   V rámci školních projektů financovaných z OPVK byla letos vybudována nová učebna IT s 25 PC a interaktivní projekcí. Nové interaktivní dataprojektory byly rovněž instalovány do 1. třídy, 2. třídy a třídy předškoláků v MŠ.

   V rámci projektu města financovaného z regionálního operačního programu (6,5 milionu Kč) byla v tomto roce vybudována zcela nová učebna fyziky, nová cvičná kuchyně a modernizována byla učebna technických prací. V areálu školy byla postavena nová budova s učebnou pěstitelských prací a zázemím pro nový školní cvičný pozemek.

   Součástí organizace je také mateřská škola, ve které byl letos po výměně oken zateplen prostor pod střechou, byla rekonstruována kotelna a školní zahrada a zhotovena nová fasáda budovy MŠ. Navštěvuje ji 83 dětí. Dále jsou součástmi organizace školní družina pro 50 žáků,  zrekonstruovaná školní jídelna s 260-270 připravovanými porcemi a v neposlední řadě školní klub, který nabízí 25 kroužků plus 11 kroužků zaměřených na dys a logo nápravu a celou řadu různých jednorázových, nepravidelných, krátkodobých či dlouhodobých akcí pro žáky i pro veřejnost.