Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Vítejte na stránkách Základní školy a mateřské školy Olešnice

   

    Ve školním roce 2017/2018 navštěvuje základní školu 267 žáků, z toho na 1. stupni 139 žáků a na 2. stupni 128 žáků. Vzhledem k poloze Olešnice na hranici tří krajů (Jihomoravský, Pardubický, Vysočina) je téměř polovina žáků dojíždějících (46,5%), a to z obcí tří okresů – Blansko, Svitavy, Žďár nad Sázavou.

   Do oprav, rekonstrukcí a vybavení školy se v minulých letech hodně investovalo - 25 miliónů Kč na zateplení obou budov, výměnu oken, vybudování nové kotelny, výměna radiátorů, rekonstrukci všech WC a výměna veškerého nábytku ve třídách. Byla vyměněna střešní krytina na hlavní budově a byla zrekonstruována školní kuchyně včetně výdejny a jídelny. Škola má 4 počítačové učebny, jazykovou laboratoř,  školní hřiště s umělým povrchem na míčové hry a využívá moderní tělocvičnu, kterou sdílí společně s jejím majitelem - místním odborným učilištěm. 

   Po dvou větších projektech Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost zaměřených především na zlepšení podmínek pro vzdělávání, jež byly plně hrazeny z financí EU (5,2 milionu Kč) a které byly ukončeny před 5 roky, byly před 3 lety dokončeny další 2 projekty hrazené z peněz EU. Oba přinesly škole asi 2,5 milionu Kč a byly zaměřeny především na vybavení informačními technologiemi, na tvorbu vlastních digitálních učebních materiálů, na technické předměty, na činnost zájmových útvarů a na výchovu k volbě povolání.

   V rámci školních projektů financovaných z OPVK byla vybudována nová učebna IT s 25 PC a interaktivní projekcí. Nové interaktivní dataprojektory byly rovněž instalovány do dalších tříd 1. i 2. stupně.

   Od 1. září tohoto školního roku začíná v naší základní škole běžet projekt financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (tzv. šablony). Díky němu a rozpočtu přes 800 tisíc Kč budeme mít na 1 školní rok (zatím) zajištěnou speciálně pedagogickou péči o integrované žáky, o žáky se specifickými vývojovými poruchami učení a o žáky s poruchami řeči. V rámci projektu budou pracovat také 2 čtenářské kluby pro nejmladší žáky 1. stupně.

   Počínaje příštími letními prázdninami budeme po dobu 3 let organizovat příměstské tábory pro žáky základní školy i pro děti předškolního věku. Realizace bude možná díky dotaci z Operačního programu zaměstnanost – slaďování rodinného a profesního života ve výši přes 1,5 milionu Kč.

   V rámci projektu města financovaného z regionálního operačního programu (6,5 milionu Kč) byla před 3 lety vybudována zcela nová učebna fyziky, nová cvičná kuchyně a modernizována byla učebna technických prací. V areálu školy byla postavena nová budova s učebnou pěstitelských prací a zázemím pro nový školní cvičný pozemek.

   Před 2 lety byly vybudovány nové žákovské šatny, z původní ředitelny se stala moderně vybavená sborovna pro učitele 1. stupně a v hlavní budově proběhla potřebná rekonstrukce elektrických rozvodů.

   Součástí organizace je také mateřská škola, ve které byl před 2 lety po výměně oken zateplen prostor pod střechou, byla rekonstruována kotelna a školní zahrada a zhotovena nová fasáda budovy MŠ. V průběhu letošních hlavních prázdnin byl v MŠ realizován projekt zaměřený na modernizaci a navýšení kapacity. Díky 12 milionové dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu proběhly stavební práce zaměřené především na rozšíření kapacity z 75 dětí na 96, na rekonstrukci toalet, umýváren a zázemí pro stravování. Byla položena nová střešní krytina a celá školka byla vybavena novým nábytkem, informačními technologiemi a hračkami pro děti.

   Dále jsou součástmi organizace školní družina pro 50 žáků a  školní klub, který nabízí 15 zájmových útvarů a celou řadu různých jednorázových, nepravidelných, krátkodobých či dlouhodobých akcí pro žáky i pro veřejnost.

   Třetím rokem zajišťuje stravování v ZŠ i MŠ společnost Scolarest, která umožňuje žákům výběr z 3 jídel.