Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Vítejte na stránkách Základní školy a mateřské školy Olešnice

 

   

   

    Ve školním roce 2016/2017 navštěvuje základní školu 283 žáků, z toho na 1. stupni 150 žáků a na 2. stupni 133 žáků. Vzhledem k poloze Olešnice na hranici tří krajů (Jihomoravský, Pardubický, Vysočina) je téměř polovina žáků dojíždějících (48%), a to z obcí tří okresů – Blansko, Svitavy, Žďár nad Sázavou.

   Do oprav, rekonstrukcí a vybavení školy se v minulých letech hodně investovalo - 25 miliónů Kč na zateplení obou budov, výměnu oken, vybudování nové kotelny, výměna radiátorů, rekonstrukci všech WC a výměna veškerého nábytku ve třídách. V nedávné době byla vyměněna střešní krytina na hlavní budově a byla zrekonstruována školní kuchyně včetně výdejny a jídelny. Škola má 4 počítačové učebny, jazykovou laboratoř,  školní hřiště s umělým povrchem na míčové hry a využívá moderní tělocvičnu, kterou sdílí společně s jejím majitelem - místním odborným učilištěm. 

   Po dvou větších projektech Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost zaměřených především na zlepšení podmínek pro vzdělávání, jež byly plně hrazeny z financí EU (5,2 milionu Kč) a které byly ukončeny před 4 roky, byly předloni dokončeny další 2 projekty hrazené z peněz EU. Oba přinesly škole asi 2,5 milionu Kč a byly zaměřeny především na vybavení informačními technologiemi, na tvorbu vlastních digitálních učebních materiálů, na technické předměty, na činnost zájmových útvarů a na výchovu k volbě povolání.

   V rámci školních projektů financovaných z OPVK byla předloni vybudována nová učebna IT s 25 PC a interaktivní projekcí. Nové interaktivní dataprojektory byly rovněž instalovány do 1. třídy, 2. třídy a třídy předškoláků v MŠ.

   V rámci projektu města financovaného z regionálního operačního programu (6,5 milionu Kč) byla loni vybudována zcela nová učebna fyziky, nová cvičná kuchyně a modernizována byla učebna technických prací. V areálu školy byla postavena nová budova s učebnou pěstitelských prací a zázemím pro nový školní cvičný pozemek.

   V průběhu hlavních prázdnin v tomto roce byly vybudovány nové žákovské šatny, z původní ředitelny se stala moderně vybavená sborovna pro učitele 1. stupně a v hlavní budově proběhla potřebná rekonstrukce elektrických rozvodů.

   Součástí organizace je také mateřská škola, ve které byl loni po výměně oken zateplen prostor pod střechou, byla rekonstruována kotelna a školní zahrada a zhotovena nová fasáda budovy MŠ. Kapacita MŠ je 75 dětí. Dále jsou součástmi organizace školní družina pro 50 žáků a  školní klub, který nabízí 25 kroužků plus 11 kroužků zaměřených na dys a logo nápravu a celou řadu různých jednorázových, nepravidelných, krátkodobých či dlouhodobých akcí pro žáky i pro veřejnost.

   Druhým rokem zajišťuje stravování v ZŠ i MŠ společnost Scolarest, která umožňuje žákům bezobjednávkový výběr z 3 jídel.